Show simple item record

dc.contributor.authorMorris, Jonathan
dc.contributor.authorMayr, Robert
dc.contributor.authorMennen, Ineke
dc.date.accessioned2019-05-23T09:56:43Z
dc.date.available2019-05-23T09:56:43Z
dc.date.issued2017-01-25
dc.identifier.citationMorris, J., Mayr, R. and Mennen, I. (2016) 'The role of linguistic background on sound variation in Welsh and Welsh English'. In: Durham, M. and Morris, J. Sociolinguistics in Wales. Palgrave Macmillan: London, pp. 241-271. DOI: 10.1057/978-1-137-52897-1_9.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10369/10528
dc.descriptionChapter in 'Sociolinguistics in Wales', available online on 25 January 2017, available at: https://doi.org/10.1057/978-1-137-52897-1_9.en_US
dc.description.abstractYn y bennod hon, rydym yn ymchwilio i amrywio seinegol a ffonolegol yn lleferydd siaradwyr dwyieithog Cymraeg-Saesneg rhwng 16 a 18 mlwydd oed. Rydym yn gofyn a yw cefndir ieithyddol yn dylanwadu ar amrywio yn y ddwy iaith ac i ba raddau y mae’r nodweddion dan sylw yn debyg yn y ddwy iaith. Yn gyntaf, cyflwynir astudiaeth o lafariaid a gynhyrchwyd gan siaradwyr o Rydaman (Sir Gaerfyrddin) er mwyn canfod a oes amrywio seinegol o fewn yr ieithoedd a rhyngddynt. Yn ail, rydym yn dadansoddi /r/ yn lleferydd pobl ifainc o’r Wyddgrug (Sir y Fflint) er mwyn ymchwilio i drosglwyddo ffonolegol. Yn drydydd, rydym yn ystyried i ba raddau y gall ffactorau megis defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned a chyffyrddiad iaith hirdymor esbonio’r patrymau a gafwyd.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherSpringeren_US
dc.titleThe Role of Linguistic Background on Sound Variation in Welsh and Welsh Englishen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1057/978-1-137-52897-1_9
rioxxterms.versionNAen_US
rioxxterms.licenseref.urihttp://www.rioxx.net/licenses/all-rights-reserveden_US
rioxxterms.licenseref.startdate2019-05-23


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record