Show simple item record

dc.contributor.authorStone, Catrin
dc.date.accessioned2014-08-15T10:10:18Z
dc.date.available2014-08-15T10:10:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10369/6047
dc.descriptionDEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) SPORT AND PHYSICAL EDUCATIONen_US
dc.description.abstractMae yna ddiffyg llenyddiaeth ac ymchwil a’r llythrennedd ac yn benodol o fewn o fewn addysg gorfforol (AG) o fewn Ysgolion Cymraeg. Y rhesymeg o’r brif nod o’r astudiaeth bresennol oedd nodi'r datblygiad lythrennedd bobl ifanc trwy AG gan nodi canfyddiadau athrawon a'r defnydd o'r pecyn 'Physical Education Talking Tool Kit'(PETTK) o fewn ysgolion Cymraeg. Cynhaliwyd ymchwil ansoddol a wnaeth fabwysiadu’r dull o gyfweliadau lled-strwythuredig â thair athrawes ysgol uwchradd, darlithydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd a chydlynydd AG a chwaraeon ysgol (AGCHY) sydd i gyd yn arbenigwyr yn AG. Roedd trawsgrifiadau'r cyfweliadau yn llwyddiannus trwy gynnwys dadansoddiad anwythol ac ymgorffori meini prawf dibynadwy priodol. Arddangoswyd dwy brif themâu o’r cyfweliadau oedd yn gysylltiedig â llwyddiant llythrennedd (adnoddau a chymorth) ac yn ail, lwyddiant y ‘PETTK’ (defnydd a chanfyddiadau athrawon o fewn AG). Mae canlyniadau'r astudiaeth hon yn dangos bod Fframwaith llythrennedd ac enwedig y pecyn 'PETTK' wedi cael ei weithredu’n llwyddiannus i mewn i wersi AG gan fabwysiadu’r dull o AG o ansawdd uchel. Dylai ymchwil pellach ymchwilio i mewn i ganfyddiadau’r bobl ifanc ar y trosglwyddiad a’r defnydd o lythrennedd a’r pecyn 'PETTK' ar eu dysgu ac os oes wedi hybu eu canfyddiadau o siarad a gwrando a'u dealltwriaeth o’r fframwaith.en_US
dc.formatThesisen
dc.languageEnglishen
dc.publisherCardiff Metropolitan Universityen_US
dc.titleDatblygu Sgiliau Llythrennedd trwy Addysg Gorfforolen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record