Show simple item record

dc.contributor.authorThomas, Rhys
dc.date.accessioned2015-07-02T14:15:57Z
dc.date.available2015-07-02T14:15:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10369/7005
dc.description.abstractPrif nod yr astudiaeth oedd ymchwilio mewn i ganfyddiadau athrawon ysgol gynradd Gorllewin Cymru ar addysgu AGAU ar ddefnydd o arddulliau dysgu er mwyn creu AGAU. Y prif reswm dros ddewis ysgolion Cymraeg oedd bod prinder ymchwil ar canfyddiadau athrawon ar AGAU yn yr iaith Gymraeg. Mae mwy a mwy o bwysau yn mynd ar pynciau craidd megis llythrennedd a rhifedd ac felly mae pynciau megis AG o fewn ysgolion cynradd yn cael llai o sylw sy’n effeithio ar darparu AGAU. Gan fod hyn yn bwnc llosg, nod arall yr astudiaeth oedd i ddod o hyd i unrhyw ffactorau sy’n effeithio ar addysgu AGAU. Er mwyn casglu a dadansoddi’r data cafodd y dull ansoddol i ddefnyddio, trwy ddefnyddio cyfweliadau lled-strwythuredig a dadansoddiad cynwysedig diddwythol ac anwythol. Cyfwelwyd a 4 athro oedd yn gyfrifol am ddarparu AG o fewn yr ysgol. O’r canlyniadau daeth dwy prif thema’r astudiaeth sef canfyddiadau athrawon ar addysgu AGAU a’r ffactorau sy’n effeithio ar gyflwyno AGAU o fewn ysgolion cynradd. Dangosodd y canlyniadau bod bwlch rhwng theori ac ymarfer, yn benodol roedd yna ddiffyg gwybodaeth am y gwahanol arddulliau dysgu. Hefyd bod maint ysgolion yn cael effaith ar ddarparu AGAU, yn enwedig o ran adnoddau'r ysgol. Goblygiad yr astudiaeth yw bod angen i’r llywodraeth rhoi fwy o bwyslais ar gymorth i athrawon ysgol gynradd datblygu’r fframwaith llythrennedd a rhifedd yng ngwersi AG. Hefyd bod angen fwy o gymorth i athrawon ar yr amrywiaeth o arddulliau dysgu sydd ar gael fel bod nhw’n gallu cael i ddefnyddio o fewn gwersi. Ac felly, dylai ymchwil y dyfodol ffocysu ar hybu’r fframwaith llythrennedd a rhifedd o fewn gwersi AGAU yn ogystal a cyfweld a mwy o athrawon ysgolion cynradd ar ei canfyddiadau o addysgu AGAU.en_US
dc.formatThesisen
dc.languageEnglishen
dc.publisherCardiff Metropolitan Universityen_US
dc.titleO Theori i Ymarfer: Archwilio Mewn i Ganfyddiadau Athrawon Cynradd ar Arddulliau Dysgu i Greu Addysg Gorfforol Ansawdd Uchel Mewn Ysgolion Cynradd.en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record