Show simple item record

dc.contributor.authorWilliams, Rebecca
dc.date.accessioned2015-07-02T14:28:22Z
dc.date.available2015-07-02T14:28:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10369/7010
dc.description.abstractNôd yr astudiaeth yma yw ymchwilio i mewn i’r math a nifer o sylw derbynau menywod o fewn ffynonellau cyfryngol gwahanol. Defnyddir papurau newydd a chyfrifon twitter ar gyfer chasglu data dros gyfnod o 6 fis ond ar adegau gwahanol, gwneir hyn drwy ddull dadansoddi cymysg ac fel y mae Gratton a Jones (2004) yn esbonio ei fod yn ddull lle bod cymysgu’r dull meintiol ac ansoddol yn gweithio i’w gorau. O ganlyniad i hyn medrai’r data cael ei dangos mewn modd meintiol drwy ystadegau crai, hefyd drwy ddull ansoddol fel ffurf dadansoddiad gyda mwy o ddyfnder a deallusrwydd. Bu pwyslais ar y negeseuon cudd y mae’r cyfryngau yn ceisio tanseilio er mwyn gwneud i’r darllenwyr prynu fewn i’r stori sy’n cael ei ddarlledu neu bwysleisio. O ganlyniad i hyn bu anghyfartaledd a gwahaniaethu ar sail rhyw yn rhemp ac mae’n llwyfan fyd-eang lle bod gwryweidd-dra yn dominyddu pob agwedd. Drwy’r arferion cymdeithasol a dywed uchod, bu cysyniad Gramsci (2000) am hegemoni yn ffordd gyfiawn o’i hesbonio ynghlwm gydag ymchwil Kidd, (2013) am ideoleg sydd yn bodoli weithiau yn anymwybodol o fewn chwaraeon lle bod synnwyr cyffredin yn bodoli o fewn gymdeithas ac nid oes neb yn ei gwestiynu. Derbyniwyd y normau ac arferion cymdeithasol yma gan y boblogaeth a throsglwyddai hyn o genhedlaeth i genhedlaeth. Bu’r ymddygiad sy’n dominyddu o fewn cymdeithas yn cario mlaen, er hyn mae rhai unigolion yn herio rhywedd a dyma brif bwyslais a ddaw o’r ymchwil yma lle bo rhai unigolion benywaidd yn newid a chreu barn wahanol i’r un a bodolai ers amser. Dadansoddai’n feirniadol o sut y mae’r ffynonellau cyfryngol cymdeithasol gwahanol yn rhoi lens sy’n gorchuddio gwir feddwl beth sy’n cael ei dangos. Mae’r fath o orchudd yma yn un bwerus sydd yn newid barn a chreu stereoteipiau am fenywod yn y byd chwaraeon.en_US
dc.formatThesisen
dc.languageEnglishen
dc.publisherCardiff Metropolitan Universityen_US
dc.titleDadansoddiad ansoddol a meintiol o ffynonellau cyfryngol er mwyn ymchwilio mewn i’r rol ideolegol sy’n atgyfnerthu rhywedd a rhywioldeb menywod yn y byd chwaraeon.en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record